Víte, kdo podle UNESCA slaví dnes svátek?

  Víte, jaký dnes slavíme svátek? V roce 1994 byl z rozhodnutí UNESCA 5. říjen stanoven jako Den učitelů.

  V České republice učitelům patřil vždy 28. březen, kdy se narodil učitel národů a reformátor školství Jan Ámos Komenský. Oslavoval jejich práci a poslání. Tento svátek byl stanoven v roce 1955.

  V posledních letech se ale na tento svátek zapomíná, dokonce není ani v kalendáři. Ovšem ani 5. říjen se jako svátek učitelů na našem území neujal.

   

  Pamatujete si na svá školní léta a na některé učitele?

  Komentáře