Vozatajské závody: Pezetkaowcy futrujóm gości bachorami a bigosym

DOLNO ŁÓMNO Vozatajské závody sóm ważnóm imprezóm ni jyny dlo gminy, ale aji do Miejscowego Koła PZKO w Dolnej Łómnej.

„Dzisio już tradycyjne Vozatajské závody to je jedna z nejwiynkszych imprez, w kierych nasze Koło biere udział. Przy organizacji współpracujymy z gminóm,” mówi sekretarz MK PZKO w Dolnej Łómnej Adam Kolasa. „Sprzedujymy dobre piwko, fajnóm miodulke Starke ze Starzikym, bigos a aji bachora,” wymiynił sekretarz.

Przigotowania do sobotni imprezy przebiygajóm pore dni. „Przez tydziyn kupimy, co potrzebujymy, w pióntek szkrobiymy ziymnioki a warzimy bigos. Bachora my pełnili a piykli aż w sobote, aby były świyże. Roboty my sie chycili uż o pół ósmej. Bigosu było isto tak sto porcji, na bachora my zetrzili sztyrycet kilo ziymnioków,” poinformowoł Kolasa.

Pomału sie zbliżo Gorolski świynto. „W sobote bedymy mieć zbojeckóm a nasze tradycyjne stryki, w niedziele bedóm stryki, zbójecko a aji bachora, kiere sprzedujymy uż trzi roki. Je to kapke skómplikowane, musimy ich piyc w łómniański piekarni, dziepro potym ich wiezymy do Lasku Miejskigo,” dodoł Vozatajské Kolasa.

Komentáře