JABLUNKOV Desítky manželských párů dnes ve Svátek Svaté Rodiny obnovily svůj manželský slib.

Nejinak tomu bylo i v kostele Svatého Josefa v Jablunkově – u sester Alžbětinek. Manželé obnovili svůj manželský slib, slibovali si lásku, úctu a věrnost. Posléze kněz požehnal rodinám, ženy od něho dostaly růži.

Byliśmy w Ziemi Świętej, skąd przywieźliśmy olej z Kany Galijskiej, którym namaściłem dłonie małżonków. Wręczanie róż kobietom to w naszej parafii tradycja. Wiąże się ze świętą Ritą – patronką rodzin, której symbolem jest róża,” zaznaczył ojciec Simplicjusz.

Komentáře