Začala rekonstrukce budovy polského gymnázia

ČESKÝ TĚŠÍN Začala generální rekonstrukce budovy Polského gymnázia Julia Słowackého v Českém Těšíně – jediné střední školy s polským jazykem vyučovacím v Česku, kam denně míří stovky studentů od Mostů u Jablunkova po Bohumín. Důvodem rekonstrukce, která si vyžádá 31 milionů korun, je špatný stav konstrukcí budovy.

 

Investorem generální rekonstrukce budovy polského gymnázia je jeho zřizovatel, tedy Moravskoslezský kraj. „Rekonstrukci jsme nemohli dál odkládat vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu konstrukcí celé budovy, ekonomicky velmi neúspornému provozu gymnázia a k požadavkům současné legislativy. Jde především o zajištění požární bezpečnosti, včetně odstranění narušených konstrukcí, provedení statického zajištění, výměnu oken a zateplení objektů,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Stanislav Folwarczny. 

V současné době probíhá vybudování zařízení pro staveniště, přípojek, bezpečnostních koridorů pro pohyb těžké techniky. Stavební práce začnou v první polovině února a stavba má být hotová v červenci 2021. Rekonstrukci provádí třinecká firma Beskydská stavební a má nelehký úkol, neboť musí skloubit všechny práce s probíhajícím vyučováním.

Rekonstrukce je rozdělena do několika etap tak, abychom co nejméně narušili průběh vyučování. V první fázi počítáme s bouracími a sanační pracemi na objektu tělocvičny. Provedeme odbourání druhého nepoužívaného podlaží, zesílení statistky spřažením budovy ocelovými nosníky a zhotovením nové střechy. Tělocvična by měla být hotova v průběhu června, kdy budeme postupovat výměnou výplní a na prázdniny jsme naplánovali výměnu oken v celém objektu,“ uvedl stavbyvedoucí Jiří Votoček.

Rekonstrukci bude komplikovat skutečnost, že se jedná o objekt přímo v historické středu města s úzkým vjezdem do dvora, kudy probíhá zásobování kuchyně. Aby mohl být zachován provoz gymnázia a navazující základní školy, byly stavební práce přizpůsobeny požadavkům školy a technologických možnostem.

Vyšli jsme vstříc školám a úpravou harmonogramu umožníme vjezd zásobování přes staveniště vždy v určených hodinách, pak se ve dvoře musí pohybovat těžká technika. Harmonogram je navržen tak, aby úplná uzávěra průjezdu do dvora byla pouze v době nutné výstavby lešení, a to v době letních prázdnin, kdy se neučí a nevaří obědy,“ doplnil ředitel Beskydské stavební Jiří Dohnal.

Historická fakta:

První polské reálné gymnázium začalo s vyučováním v Orlové v dnes již poddolované lokalitě Obroki na podzim roku 1909. V Českém Těšíně pak vznikly v roce 1938 polské třídy na českém gymnáziu. V roce 1949 ministerstvo školství ustanovilo samostatné Polské reálné gymnázium v Českém Těšíně. To poskytuje výuku žákům od Mostů u Jablunkova po Bohumín. Jsou zde tři třídy v každém ročníku

Absolventy školy jsou mimo jiné senátor a bývalý generální ředitel TŽ Jiří Cienciala, ředitel TŽ Jan Czudek, zpěvačka Ewa Farna, známý folklorista prof. Daniel Kadłubiec, olympionik Tomasz Mendrek, nadějný pětibojař Marek Grycz, třinecký kardiolog Piotr Branny, primář chirurgie v Nemocnici Třinec Daniel Worek, ředitelka akce Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková, náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny, starostové několika obcí na Těšínsku a mnoho dalších osobností veřejného života.

Foto: DH

 

Komentáře