Začala rekonstrukce ulice Kaštanová

TŘINEC Rekonstrukce ulice Kaštanová, čili téměř 800 metrů dlouhého úseku z centra města směrem na sídliště Sosna už začala. O prázdninách dojde ke krátkodobé kompletní uzavírce komunikace.

Město Třinec se dohodlo s vlastníkem komunikace – Moravskoslezským krajem. Investiční akce vyjde na cca 53,5 milionu korun a bude financována z rozpočtů Moravskoslezského kraje a Statutárního města Třince. Město vynaloží se svého rozpočtu cca 26 milionů korun. Rekonstrukce klíčové dopravní tepny, která se nachází v havarijním stavu, skončí ještě před letošní zimou.

„Rozumíme tomu, že pro řidiče by bylo lepší, kdyby rekonstrukce začala až po dokončení rekonstrukce nadjezdu na Závodní. Dopravních opatření je v současné době ve městě mnoho, ale kdybychom rekonstrukci Kaštanové odložili, museli bychom vypsat nové výběrové řízení. S ohledem na to, jak rostou ceny stavebních materiálů a služeb by rekonstrukce vyšla dráž. Chceme a musíme vše stihnout do zimy. Dopravní zátěž pro řidiče by v opačném případě byla ještě vyšší,“ vysvětluje Věra Palkovská. Zhotovitelem rekonstrukce je sdružení firem EUROVIA CS, a. s., a Strojírny a stavby Třinec, a. s.

Spolu s opravou povrchu komunikace proběhnou další stavební práce a úpravy na tomto úseku. Součástí stavby tak bude například nová komunikace ul. Hřbitovní v délce cca 50 metrů, která usnadní vjezd a výjezd na parkovací plochy u budovy kostela a u areálu hřbitova. Podél opravované silnice budou předlážděny stávající chodníky a vybudovány nové, včetně jednoho nasvětleného přechodu pro chodce a jednoho nenasvětleného místa pro přecházení. Dojde i k úpravě dešťové kanalizace a rekonstrukci veřejného osvětlení. Opraví se stávající autobusové zastávky, včetně jejich zálivů a autobusových přístřešků podél rekonstruované silnice.

Součástí této náročné opravy, co se týče koordinace prací, bude také doplnění a výměna bezpečnostních prvků v trase, výměna a doplnění silničních vpustí a zatrubnění stávající silniční příkopy. Po samotné recyklaci bude vozovka opatřena dvěma vrstvami živičných směsí v celkové tloušťce 120 mm,“ uvedl technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.

Zdroj: Třinecko

 

Komentáře