Žáci polské školy vydělali 27 tisíc na charitu

JABLUNKOV Žákům Základní školy ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím v Jablunkově není lhostejný osud lidí, kteří potřebují pomoc. Proto v předvánočním týdnu uspořádali Charitativní výstavu s Vánočním jarmarkem.

„Snažíme se alespoň jednou v roce zorganizovat charitativní výstavu, aby výtěžek doputoval tam, kde je potřebný. Výstavy střídáme, buď je to výstava spojena s Velikonocemi, buď ji organizujeme na Vánoce. Žáci společně s rodiči vyrobili vánoční ozdoby, které pak prodáváme,“ vysvětlila důvod hlavní iniciátorka akce Irena Gomolová, učitelka jablunkovské školy.

Letos byl výtěžek věnován jablunkovské Charitě, konkrétně Centru pomoci sv. Rafaela, které bezplatně pomáhá všem potřebným z jablunkovského regionu. Peníze byly slavnostně předány ředitelce Charity Lucii Szotkowské v pátek, v Aule školy na společném zpívání koled.

„Jsem nesmírně překvapena částkou, kterou jste vybrali. Těší mne fakt, že vám není lhostejný osud lidí, kteří pomoc potřebují. Jsem nadšená, jakým způsobem jste peníze vybrali, že jste do toho vložili vlastní tvůrčí práci. Nesmírně si toho cením. Budu vás informovat, jakým způsobem naložíme s penězi,“ poděkovala ředitelka Charity.

Co žáci na Jarmarku neprodali, zanesli do jablunkovského kláštera, aby tak potěšili vánočními ozdobami seniory z Domova sv. Alžběty.

Komentáře