Žáci vyrobili pro školky hmyzí domečky

TŘINEC Žáci Střední odborné školy Třineckých železáren vyrobili hmyzí domečky pro sedm školek v regionu, například v Třinci, Písku či Nýdku. Nastěhují se do nich včely samotářky či čmeláci.

„Každý rok se snažíme najít živočišný druh, na jehož ochranu se zaměříme. Letos jsme svou pozornost obrátili k hmyzím opylovačům, kteří jsou v přírodě velmi důležití pro rozmnožování rostlin a vlivem lidské činnosti jich v krajině ubývá,“ vysvětluje Radim Klimša, vedoucí odboru životního prostředí třinecké hutě.

Na louku revitalizované bývalé skládky odpadů Neboranka pracovníci hutě umístí také speciální budky pro čmeláky, jejichž ochrana se dostává do popředí pozornosti ochránců přírody.

Čmeláci i včelky samotářky patří k mírumilovným tvorům a do zahrad školek jsou proto vhodné. Jejich úloha v oblasti opylení rostlin je stejně důležitá jako u včel medonosných.

Školky spolu s dřevěnými domky získají také speciálně pro tento účel vytvořenou omalovánku s vysvětlením, proč jsou hmyzí opylovači v krajině i zahradách nepostradatelní.

Opylovací činnost včelstva je bezpochyby nejdůležitějším včelím produktem. Hmyzosnubné rostliny jsou na opylení hmyzem přímo závislé – bez něj by nedošlo k produkci semen, nutných pro rozmnožování rostlin.

V našich podmínkách je asi 20 procent rostlinných druhů větrosnubných, zbývajících 80 procent opylovává hmyz.

Komentáře