Život bez obalů

TŘINEC V přednáškovém sále třinecké knihovny proběhla ve středu velmi zajímavá přednáška Zero Waste – Život bez obalů. 

Celosvětovým problémem dnešní době je zahlcenost různými odpady. Z toho důvodu začínají vznikat v komerčním světě aktivity, které se zabývají snižováním odpadové zátěže.

Jednou z takových aktivit je i vznik prodejen s potravinami, které mají ve svých nabídkách prodej sortimentu z velkoobjemových kontejnerů do vlastních nádob, které si zákazníci donesou.  Navíc mohou podporovat výrobce ze svého nejbližšího okolí.

Život bez obalu je životní styl, který vede ke snižování odpadů a ochraně přírodních zdrojů s cílem opětovného využívání materiálu a výrobků.

V přednáškovém sále knihovny se sešlo 45 zájemců, kteří se zapojovali se svými otázkami i zkušenostmi do diskuze. Takové přednášky v dnešním světe jsou velmi prospěšné.

Besedu připravila majitelka třinecké prodejny Bez obalu Renata Žurková ve spolupráci se vzdělávací společností Genius institut a knihovnou Třinec.

Komentáře