Balowali aji w Milikowie-Centrum

MILIKÓW W sobote 11 stycznia w PZKO Milików-Centrum milikowscy pezetkaowcy ze swoimi znómymi balowali do biołego rana.

To tańca przefajnie groł Marek Bartnicki.

Bal sie zacznył od tradycyjnego poloneza, kierego prowadzli bywali członkowie Rytmiku.

-Jak my jeszcze tańcowali w zespole tanecznym Rytmik, tak my wdycki na Milikowie na balu wystympowali. Potym my sie wszycy strasznie fajnie tu na balu bawili, dzisio my se przipómnieli czasy, jak my byli kapke młodsi – nostalgicznie spóminali bywali tancerze Rytmiku.

Na bal sie pobawić prziszeł aji prezes sómsiednigo PZKO z Jasiynio Jarek Madzia z żónóm Gabkóm. I hned naloł po półce, wiy, co sie patrzi.

Niech żyje bal!!!

Na balu wystympowała para taneczna z Elanu – Magda Stonawska ze Štěpánem Špillerem. Choć sóm jeszcze mali, na parkiecie sie zwrtali o żywot. Wszyckim sie strasznie podobali. Też im ogrómnie zaklaskali.

Ponikierzi to też chcieli sprugować, skoro jim to wyszło!

Gospodarzym balu była Ula Mazur. A jak sie patrzi na dobrego gospodarza, wszyckich poczynstowała.

Kucharki – panie z Klubu Kobiet – sie miały co zwyrtać w kuchyni, aby wszycy pojedli.

Nalyjcie mi, pyty, wody, aż móm półki czym zapijać.

Serduszkowy walczyk prowadził Andrzej Mazur.

Jo je Babiš, kaj je moja sekretarka?

Prziszło aji kupa młodych. A też sie dobrze bawili.

Z bratym sie fajnie tańcuje.

Tombola była bogato.

Pyty, nie focić!

Na co ci chłopi tak wzorowo stojóm we fróncie?

Jasne, na kwiotka.

Jo sie już doczkoł!

Kiery je nejpiekniejszy? Kiery dóm moimu chłopowi?

Tu je strasznie fajne, bawimy sie super.

Gdosi tu musi kapke zrobić porzóndek.

Bawili sie do biołego rana.

Komentáře