Budou mít maturanti u zkoušek klid?

ČESKÝ TĚŠÍN Titulní otázka je stěžejní pro letošní maturanty jediné polskojazyčné střední školy v ČR – Polského gymnázia Julia Slowackého v Českém Těšíně, kde od pondělí začnou probíhat maturitní zkoušky. Zároveň však budovy gymnázia prochází generální rekonstrukci.

V budovách školy běží čtvrtým měsícem generální rekonstrukce. V hlavní budově gymnázia momentálně probíhá výměna oken a pokračují bourací a sanační práce na objektu tělocvičny, kde spřažením budovy ocelovými nosníky byla zesílená její statika, vyměnili se rovněž okna. Bylo rovněž s pomocí plošiny demolováno nepoužívané  podlaží a věžička. Stavební práce jsou tedy v plném proudu a otázka, jak studenti mají de facto na staveništi skládat maturitní zkoušky, je na místě.

S ředitelkou gymnázia jsme se dohodli, že ve dnech konání zkoušek zavládne na staveništi maximálně možné ticho. I když v důsledku protiepidemických opatření máme napjatý harmonogram, přesto jsme studentům vyšli vstříc a průběh prací upravili tak, abychom je při skládání zkoušek nerušili hlukem – uvedl Petr Piprek z Beskydské stavební, která zakázku realizuje.

Moravskoslezský kraj se rozhodl pro rozsáhlou, 31 milionovou opravu budov českotěšínského polského gymnázia z důvodu velmi špatného stavu konstrukcí a neúsporného provozu. Během prázdnin budou stavaři pokračovat v hlavní budově školy, kde také dojde k odstranění narušených konstrukcí, provedení statického zajištění a zateplení objektu. Stavební práce začaly v první polovině února a dílo má být hotovo v červenci 2021.

Foto DH

Komentáře