We Wyndryni mieli wajecznice pod mojym

WĘDRYNIA Koronawirus uż przestoł być taki straszny, tóż sie zarzónd a rejonowi z wyndryńskigo Miejscowego Koła PZKO spotkali wczoraj na tradycyjnej wajecznicy przi Czytelni. Wajeczenica była pod strasznie wysokim mojym, kiery postawili Gimnaści.

Nejprzód sie zdało, że wajecznica bedzie pod strzechóm, bo pore dni loło i drzewo było mokre. Tóż sie babki wziyny w kuchyni za podsmożani boczku aji z kapkóm szpyrki, aby ta wajecznica nie była moc sucho.

Jak wajecznica, tóż wajca też trzeba.

Chłopi sie postarali, suchi drzewo naszli a aji jakisi papióry, i zrobili łogiyń.

Jak uż se tyn łogiyń zrobili, tóż aji tóm wajecznice na nim domiyszali.

Prezes wyndryńskigo MK PZKO Boguś Raszka musioł zadbać o zdrowi wszystkich, bo z tym koronawirusym człowiek nigdy nie wiy…

Hmmm… ni ma ta wajecznica za rzodko… albo za mało słóno?

Prezes sprubowoł i prawił, że je tak akurat.

I mioł prowde. Wszystkim moc szmakowało.

Wajecznica na chlebie mo to do siebie, że sie człowiek przi jedzyniu aji kapke utytło. Eszcze że we Wyndryni majóm serwetki.

Tóż, trza sie teraz czegosi napić na to trowiyni…

Nikierzi zustali przi piwie albo przi herbacie.

Babki miały czas aji na plotki.

Jak my na poczóntku napisali, tak wajecznica była pod fakt moc wysokim mojym, kiery mo 21 metrów.

Na wiyncyj fotek sie możecie podziwać w galerii. (ikz)

 

 

Komentáře