Nemocnice Třinec má nové oddělení

TŘINEC V polovině května bylo v Nemocnici Třinec nově zřízeno Oddělení následné péče. Jedná se o péči poskytovanou pacientům, u kterých byla stanovená základní diagnóza, došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu či zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebné rehabilitační péče.

Cílem následné péče je nastavení intervencí a jejich realizací vedoucí ke zlepšení
zdravotního stavu a celkové kondice pacienta za účelem návratu pacientů do domácí péče. – Uvědomujeme si, jaké to je stát se zcela závislým na péči druhých a proto se snažíme ulehčit pobyt všem našim pacientům a to vstřícným personálem, odbornou péčí a příjemným prostředím – uvedl ředitel Nemocnice Třinec Zdeněk Matušek

Pacienty k léčbě indikuje lékař při hospitalizaci na akutním lůžku. Součástí následné péče je mezi jinými zajištění léčebné rehabilitační péče, nácvik soběstačnosti pacienta a dovednosti všedního života, spolupráce s nutričním terapeutem a dle potřeby stanovení individuálního nutričního plánu. Na oddělení je rovněž zajištěna spolupráce se sociální pracovnicí a s dalšími odborníky v rámci konziliárních činností (neurolog, oční lékař, psychiatr, chirurg, ORL lékař, specialista na ošetření chronických ran).

Foto: TZ

Komentáře