JABŁONKÓW Na przełomie lipca i sierpnia sie każdego roku w Lasku Miejskim spotykómy na Gorolskim Świyncie. W tym roku to je wszycko inaczyj. Gorol je jyny dwa dni, bez pochodu, bez zabawy dlo młodych, bez zespołów zagranicznych. Ni wszecki koła odewrzóm swoje budy. Ale ważne, że je, bo ludzie sóm spragnióni takich imprez, co było widać w sobote w Miejskim Lasku.

Wszycy sie radowali, że sie mógli po tak dłógim czasie spotkać.

Połoglóndać nasze pieknie gorolski tańce.

Wypić w dobrym towarzystwie chłódzóne piwo.

Co chwila trzeba było wymiynić beczke.

We wyndryński budzie obsłógowały przepiekne dzieuchy.

Tam szło kupić kołocze, ale aji dobry bigos.

W jasiyniarski budzie majóm nejlepsze stryki szyroko daleko.

Na co też je ta dłógo raja…

…na bukowiecki placki.

Miodula na Gorolu musi być.

W nowsianskij budzie mieli wóntrobe

a kotlet…

….a szwarnóm obsłóge.

Jo je tak rod, że tu mogym być z tebóm.

W jabłónkowskim stoisku panie nagotowały kapuste z wieprzowinóm.

Pójmy na półke. Trzi miodule, pyty.

Nowina grała nasze pieśniczki.

Chłapcy, sómżeście tu zaś, czy jeszcze.

Niech je jutro pieknie a świyci słónko.

A kiery nie chcioł stoć we fróncie na stryki, musioł se uszkrobać kilo ziymioków…

…za to dostoł ni jyny placek, ale aji półke.

Na zdrowi. Ta szmakowała…

Ho, ho, ho…na Gorola wio!!!

Komentáře