Koronavir změnil Bystřici investiční plány

BYSTŘICE Koronavirová pandemie zamíchala v rozpočtech měst a obcí a podepsala se tak na jejich investičních plánech. Nejinak je tomu v Bystřici, která kvůli předpokládaným nižším příjmům do obecní kasy odkládá přinejmenším na rok dvě velké investice.

Nic jiného nám nezbývá, očekáváme, že příjmy obce se sníží o 20 procent, což činí zhruba 20 milionů korun. Jelikož nevíme co bude za rok či dva, na přebytek hospodaření a rezervu nechceme prozatím sahat. Proto jsme se rozhodli některé z investičních záměrů posunout v čase. Konkrétně se jedná o stavbu chodníku ve směru na Nýdek a revitalizaci prostoru před nádražím – sdělil starosta obce Roman Wróbel.

Tyto investice vyčíslené na zhruba 11 milionů korun měly být původně financovány z obecní kasy. Nutnost jejich posunutí z důvodu současné situace je však dle slov starosty také k něčemu dobrá, alespoň co se chodníku týče. – Máme teď minimálně jeden rok k dobru a na stavbu chodníku do Nýdku se pokusíme získat dofinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zda to vyjde či nikoliv je druhá věc, ale určitě tuto možnost využijeme. Dáme dohromady projektovou žádost a uvidí se – upřesnil starosta.

Oproti odloženým výše zmíněným investicím v platnosti zůstávají investice, které v Bystřici běží – rekonstrukce polské mateřinky a intensifikace čističky odpadních vod.

ikz

Komentáře