Opowiadani na niedziele

Jako jedyn szwercowoł kónie

Eszcze żije. łUn je na Milikowie.
Wiycie, tu je granica polsko a czesko. A tóż łun tam łukrod kónia, a przeszfercowoł haf. A teraz zaś tam był, bo nie wiedzieli, że to łun zrobił. Ale zaś tam mioł porym kóni, a zaś łukradzónych. Tak teraz jako?

Szeł a pojczoł se z fary ty ksiyndzowe szróty, tóm deweryndym a wszecko, a łoblyk se to, a tak sie łubroł, jako dy jadzie z panymbogym. I kolasa, i kónie ty, co jich haf chcioł dać. Przijadzie ku polski budce. Nó i wojocy, borocy, poklynkali i przejechoł. Zaś jadzie ku czeskim. Wysuli sie, ale widzóm, jadzie ksióndz, też poklynkali. I tyn przejechoł,
przekludził kónie i pyniyz mioł. To tak robili piyrwi.

Ale potym sie ci polscy wojocy pytali tych czeskich: „Jechoł kole was ksióndz?” – „Jechoł”. – „A nazod nie jechoł?” – „Nó nie jechoł”. Tak wiedzieli, że to szwindel. A łun sie potym prziznoł, ale chłopóm.

O autorce vyprávění: Anna Chybidziurowa se narodila v Bukovci na sklonku panování císaře Františka Josefa I.,  26. července 1898 ve dvoru u Wocławků (Wocławky). Rovněž její rodiče pocházeli z Bukovce, otec z osady Malinky, matka Marie rozená Ćmielová z Markova. Její vypravěčské nadání obdivovali všichni od Hrčavy po Bukovec.

Děkujeme autorovi publikace Karolovi Danielovi Kadłubcovi a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Opowiado Anna Chybidziurowa. Publikaci (již II. vydání) lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

Komentáře