Po příjezdu na Slovensko je povinná karanténa

  ČR/SR Od včerejška, tedy od středy 17. února, je pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice, domácí karanténa a PCR test.

  Na Slovensku platí nouzový stav, pohyb je omezen pouze na nutné cesty a pro využití hromadné dopravy je potřeba negativní test ne starší 7 dnů. Od včerejška zároveň platí, že každý, kdo přijede na Slovensko z České republiky, se musí zaregistrovat na stránkách  https://korona.gov.sk/ehranica/, zůstat v domácí izolaci a nejdříve 8. den se nechat otestovat. Izolace končí obdržením negativního výsledku PCR testu, nebo 14. dnem při bezpříznakovém průběhu.

  Zcela bez testu, registrace či karantény mohou z České republiky přicestovat na Slovensko pouze členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy, osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti a zaměstnanci provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu (se souhlasem Ministerstva hospodářství SR nebo Ministerstva dopravy SR).

  Dále je možný tranzit občanů členských států EU a jejich rodinných příslušníků přes území Slovenska do jiného členského státu EU; tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot.

  Pouze s negativním antigenovým nebo PCR testem ne starším 7 dnů, tj. bez povinnosti registrace či karantény, mohou z ČR na Slovensko přicestovat následující osoby:

  • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku a místem výkonu práce v ČR nebo s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR do 30 km od hraničního přechodu na Slovensko a místem výkonu práce na Slovensku do 30 km od hraničního přechodu
  • osoby, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice
  • studenti anebo ti, jež jedou na Slovensko  kvůli přijímacím zkouškám, umělci, vrcholoví sportovci  a ti, kteří musí přijet z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky.

  S povinností registrace a karantény, nicméně s možností absolvovat PCR test ihned po příjezdu a tím karanténu zkrátit:

  • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR a místem výkonu práce kdekoli na území Slovenska
  • osoby s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku, které v posledních 3 měsících překonaly onemocnění COVID-19
  • osoby očkované proti onemocnění COVID-19 (od doby podání 2. dávky vakcíny uplynulo alespoň 14 dní)

  Všechny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady.

   

   

   

   

  Komentáře