Tříkrálový průvod prošel Třincem

TŘINEC V neděli ke Kulturnímu domu Trisia přijeli v kočáře Tří králové. Doprovod jim dělali děti i dospělí. Tříkrálový průvod obyvatelům města zároveň připomněl o trvající Tříkrálové sbírce.

Před šestnáctou hodinou se náměstí TGM začalo pomalu plnit účastníky průvodu. Jelikož počasí bylo opravdu zimní, zájmem se těšil osobní vůz vybaven dvěma velkými várnicemi, z kterých voněl výborný punč. Málokdo odolal.

Krátce po šestnácté hodině se dal průvod na pochod k Trisii, kde ve vstupní hale proběhl program. Po úvodním slovu vedoucí Charity Třinec Moniky Byrtusové, se slova ujali zástupci města, parlamentu i církve.

V rámci kulturního programu vystoupili malí zpěváčci a jejich doprovod ze Scholy Drops při katolickém kostele v Třinci a žáci třinecké Základní umělecké školy. Kdo chtěl, mohl přispět do kasičky Tříkralové sbírky, která potrvá do 14. ledna (loni se v regionu vybralo 803 tisíc korun). Na závěr si všichni popřáli štěstí a zdraví v novém roce.

Pokud se jedná o tradici Tří králů, ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Málokdo ale patrně ví, že to nejsou patrně počáteční písmena jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“, tedy „Kristus žehnej tomuto domu“.

Průvod Tří králů v Třinci zachytil na fotografiích Pavel Schauer

Komentáře