Třinečtí vodáci zahájili sezónu

TŘINEC Od Bełka přes Tomiczkovu šlajsnu u Zobawy k chajdě u Olzy, tedy tradiční trasu si o víkendu dopřáli třinečtí vodáci a otevřeli tímto letošní sezónu.

Dle tradice by se voda měla otvírat na Velikonoce, ale aby se otevřít vůbec mohla, musí být v Olze vody dostatek a počasí o něco přijatelnější nežli bod mrazu. Proto se letošní akce konala s týdenním zpožděním.

Oproti tradici, kvůli koronavirovému režimu, se tentokrát rovněž nekonalo bujaré veselí u táboráku, což samotní vodáci okomentovali „Kdo si počká, ten se dočká“.

Jen tak pro zajímavost – rychle tekoucí až divoké řeky mají šest stupňů obtížnosti: WW I (lehká), WW II (mírně těžká), WW III (těžká), WW IV (velmi těžká), WW V (mimořádně těžká), WW VI (hranice sjízdnosti). Olza v úseku Hrádek-Třinec se řadí k třetímu, tedy těžkému stupni. Jak se sjíždí Tomiczkova šlajsna u Zobawy v Třinci máme na video.

Foto: Danuta Mauritzová

Komentáře