MILÍKOV Ve středu 27. května se v budově PZKO na Milíkově konal slavnostní společenský obřad, kdy starostka přivítala do života obce nové milíkovské občánky.

Přivítáno bylo celkem 14 miminek. Z toho 5 holčiček a 9 chlapečků. A měli se čile k světu, někteří dokonce „pomáhali“ starostce Evě Kawulokové s proslovem, který pronesla k rodičům,

a někteří z nejmladších obyvatel obce si i vykračovali po místnosti a snažili se zapojit do porgamu.

Miminka dostala bryndáček se svým jménem a obrázkovou knížku, rovněž se svým jménem, maminky dostaly z rukou pana místostarosty kytičku. Poté se všichni přítomní zapsali do pamětní knihy obce Milíkov.

Vystoupily pro ně děti z polské i české základní školy, které např. vysvětlovaly přítomným, odkud se berou děti, hrály na flétnu, zpívaly, recitovaly a dokonce i tančily.

Vítání občánků je už tradiční akcí v Milíkově, obec jej pořádá každoročně.

 

Komentáře