V Návsí přivítali 51 nových občanů

NÁVSÍ Jedenapadesát dětí, které přišly na svět v loňském roce, slavnostně přivítali v Návsí.

Jelikož dětí bylo hodně, tradiční vítání občánků jsme rozdělili na dva turnusy. Na středu jsme pozvali rodiče se staršími dětmi, narozenými v první polovině roku 2018, den poté jsme uvítali maminky a tatínky s menšími dětmi,“ vysvětlil místostarosta obce Marian Waszut.

Rodiče se svými ratolestmi shromážděné v zasedací místnosti přivítal společně s Romanou Molinek, předsedkyní komise Sboru pro občanské záležitosti.

Středeční odpoledne svým vystoupením hostům zpříjemnily děti z místní Mateřské školy Kaštánek

i děti z polské mateřské školy, které předvedly lidové tance.

Maminky dostaly květinu a pusu od místostarosty, děti na památku míč s polštářkem.

Rodiče se zapsali do kroniky

a zapózovali se svými dětmi paní fotografce.

 

Komentáře