V Třinci vznikne Gymplpark

TŘINEC Na návrh třineckého magistrátu vznikne ve městě nový park, a to před budouvou gymnázia. A právě studenti této školy se mimo zahradních architektů aktivně zapojili do práce na závěrečné podobě parku. Rozpočet investice je stanoven na 1,5 milionu korun.

– Třinec bude díky tomuto parčíku zase o něco krásnější. Jsem ráda, že se do projektu od začátku aktivně zapojili mladí lidé. Vnesli do myšlenky města tolik důležitý pohled těch, kteří parčík budou využívat nejen pro svůj volný čas, ale i ke vzdělávání, poznávání přírody a vzájemnému setkávání – uvedla primátorka města Věra Palkovská.

V parku, který získal název „Gymplpark“ první stromy zasadí studenti společně se zástupci vedení města a zahradníky 27. dubna. – Mladí lidé budou dále do parku průběžně vnášet výtvarné prvky a bude na nich, jak se jim podaří vdechnout prostoru život. Celkem bude vysazeno cca 19 stromů. Každá třída bude mít svůj strom a zajímavostí je to, že kotvení stromů si sami vyzdobí a upraví – zmínila Halina Lisztwan, referentka odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu, která projekt za město Třinec koordinuje.

V parku kromě stromů bude vysazeno i nových 21 keřů a asi 400 trvalek a cibulovin. Součástí parku by měla být venkovní učebna, lavičky, sedací prvky, nové pískoviště, houpačky či cvičební prvek. Park bude dělat radost nejen žákům gymnázia, ale také široké veřejnosti, maminkám s dětmi či seniorům. Park začne sloužit veřejnosti 2. září letošního roku s tím, že se bude postupně dále dotvářet.

– Gymplpark je prostor, který by měl být plný barev a života. Parčík se stane i místem, kde se mladí lidé budou moci naplno vyřádit, myšleno v tom pozitivním směru. Plánujme, že stávající chodníky a spojovací pěšiny budou obohaceny výtvarným ztvárněním studentů, různých témat. Každopádně je to pro studenty výzva k vytvoření jak originálních maleb ale také věcí v podobě 3D prostorové výzdoby parku – uvedl Adam Šimonovič ze společnosti Zelený prostor, s.r.o., která se zaměřuje na zahradní a krajinářskou architekturu. I proto byli na společném setkání přítomni i zástupci Základní umělecké školy, Galerie města Třinec a pedagogové, z nichž někteří mají na gymnáziu na starosti výuku výtvarných umění.

Pokud se jedná o rozpočet, tak dle slov mluvčího třineckého magistrátu Stanislava Cieslara, nový park bude stát zhruba 1,5 milionu korun. – Na nákladech se budou vedle města podílet významným způsobem i sponzoři, zhruba z jedné poloviny – upřesnil.

Dodejme, že původně nová relaxační zóna v Třinci měla vzniknout u řeky Olše, ale místní byli proti. Další variantou byl prostor za kinem Kosmos, ale ten využijí stavbaři v rámci velké rekonstrukce kina, která by měla začít příští rok.

Foto: TZ

 

Komentáře