GRÓDEK Gospode Bełko w Gródku odewiyrajóm o drugi. Wczora o tym czasie sie przed nióm plyntło z 50 ludzi. Chlapać piwsko nie prziszli, chcieli widzieć szejść odważnych, kierzi se prawili, że se popływajóm w Olzie.

W saunie my se roz z Brónkym Ondraszkym powiedzieli, że by my sie mógli okómpać w Olzie. No i tak my też zrobili. Nabechtali my aji Tónde Martynka, aby szeł z nami,” powiedzioł Konrad „Radek” Czyż a dodoł: „Woda była fajno, za rok pujdym zaś. Chcymy, aby sie z tego stała tako nowo tradycja. Je to zdrowo procedura, a tak by sie ku nóm mógli przidać ze trzo sztyrzo dalsi ludzie.”

Partyje sie zeszło kupa, bo o tym, co sie w Bełku gotuje, sie dowiedzieli na FB.

Tak co, chłopacy, idymy na to?

Pójmy! Bierymy aji ty dwie odważne babki.

Co prawisz – poradzi?

Uni niech gupnóm, mie uż starcziło.

Starosta Robert Borski, kiery prziszeł z paniczkóm, jyny fotografowoł. „Mie by isto w tej wodzie ścisło. Ale za rok do Olzy wlezym,” ślubił.

Jolana Marethova a Urszula Kurzyszowa przijechały z Piosku. „Bełko je moc piekne miejsce na taki kómpani. Robimy to uż tak ze dwa miesiónce, niedowno my były aji w Trzyncu u Zobawy,“ powiedziała pani Jolana.

Ludzie na brzegu szejściu odważnym zaklaskali.

Nagrowali, fotografowali, ale do lodowatej wody nie wlyźli.

Utrymy sie, przewlekymy i dobre. Herbata z rómym nas zagrzeje.

Było to fajne!

Za rok idymy zaś? Jasne, o tym nima dwóch trzóch słów!!!

 

 

Komentáře