W Kasowym tańcowali a śpiywali do biołego rana

MOSTY KOŁO JABŁÓNKOWA  Wczora w mosteckim Kasowym sie miłośnicy folkloru bawili a tańcowali do biołego rana. Do Dómu PZKO zjechały też kapele a zespoły taneczne z Czech, Polski, Słowiok, przijechali aji Madziarzi.

Dziywczacka w każdym wieku powiycióngały ze szafy stroje ludowe, bo taki strój każdóm odmłodzi, a nie muszóm pół roku do przodku rozmyślać, u kierej szwoczki se dajóm uszyć balowe szaty. Aji chłopi opruszyli brucliki, kiyrpce, nikierzi aji fusa przistrzigli, aby sie swoim połówkóm podobali. A potym hónym wio do Kasowego.

Wszecko je nagotowane.

Aji przi wstympnym sóm gotowi.

Niechejcie ty jelita jeszcze chwilke w trómbie.

Szynk je też gotowy.

A potym sie to całe zaczło. Wszyckich pieknie prziwitoł Alojzy Martynek, kiery z Andrzejym Niedobóm na zmiane całóm impreze kludzili.

Na poczóntku zagrała kapela Wałasi z Istebnej. Na scynie sie potym zmiyniały kapele cymbałowe Friš, CM Lubomíra Graffe, Zagyva Banda z Madziar, a górolski kapele Lipka, 9-Siył. Zaśpiywały a zagrały dziecka z Terchowej, Bratia Briakovci. Zaśpiywały aji trzi szwarne dzieuchi z Terchowej.

Na parkiecie zatańcowoły zespoły folklorystyczne Šmykňa a Kopaničiar.

Nasz región reprezentowała Olza z tańcami horehrońskimi i żywieckimi.

Program był tak bogaty a zajimawy, że wszycy go ni inym oglóndali, ale aji klaskali głośno a dłógo.

Po Międzynarodowym Przeglądzie Kapel Ludowych oraz Zespołów Folklorystycznych sie zacznył bal od chodzónego, kierego prowadził Michał Milerski ze swojóm żónóm Dankóm.

Gaździny sie w kuchyni zwyrtały jak nejrychli umiały, ale i tak na jedzyni trza było kapke czakać. Ale stoło to za to, bo do wyboru były jelita, kolana, kapusta, stryki z miynsym a wszecko strasznie dobre.

A jak to prziniósły przepiekne dzywczacka, tak to musiało szmakować ganc wszyckim.

 Czakani na jedzyni se szło umilić czymsi ostrzejszym.

A jak już wszecy pojedli i dali sie po półce, to potym tak fest tańcowali, że naroz sie dziwajóm, a tu rano.  Tóż za rok zaś w Kasowym.

Pochladejcie sie na fotkach.

Komentáře