W Koszarziskach sie w sobote bedzie miyszać owce

KOSZARZISKA Po dwóch rokach pauzy w sobote 21. maja bedzie w Koszarziskach tradycyjny Jarmark, kaj sie bedzie tańcować, śpiywać a pujdzie też dobrze pojeść.

Wszystko sie zacznie od tradycyjnego miyszanio owiec, kiere sie bedzie aji strzigać, bedzie sie robić syr. Zaśpiywo Gorol, zatańcuje Zaolzi, przigrować bedzie Bukóń, wystómpióm dziecka ze szkoły. Nimogóm chybieć ludowe rzemiosła.

Wystómpi fakt dobro kapela Izabel. Piramidy bedóm stawiać Gimnaści z Wyndrynie.

Wszeckich serdecznie do Koszarzisk zaproszo gmina z miejscowymi organizacjami.

 

Komentáře