W Trzyńcu zaśpiewały chóry szkolne

TRZYNIEC Wczoraj w kościele ewangelickim w Trzyńcu odbył się XIII Przegląd Szkolnej Działalności Śpiewaczej. Zaśpiewało na nim siedem chórów z sześciu miejscowości.

W przeglądzie zaśpiewały zespoły śpiewacze ze szkół podstawowych w Bukowcu, Jabłonkowie, Bystrzycy, Trzyńcu, Suchej Górnej i z Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Każdy chór na prezentację miał osiem minut i oceniany był przez fachowe jury.

Chociaż chóry mogły wybrać dowolny repertuar, to z uwagi na datę zabrzmiały  głównie pieśni bożonarodzeniowe.

Przegląd Szkolnej Działalności Śpiewaczej, który odbywa się co dwa lata na przemian z Festiwalem Piosenki Dziecięcej, miał charakter otwarty – zatem chóry śpiewały nie tylko przed jury, ale też przed publicznością.

W trzynieckim kościele ewangelickim szkolnych zespołów śpiewaczych wysłuchało około 80 osób. W trakcie przeglądu, którego organizatorami są Polskie Towarzystwo Artystyczne „Ars Musica” oraz Centrum Pedagogiczne, Złotym Laurem PTA „Ars Musica” odznaczona została redaktor Ostrawskiego Radia Martyna Radłowska-Obrusnik.

Foto: Pavel Schauer

Komentáře