Život hmyzu fascinoval všechny – malé i velké

DOLNÍ LOMNÁ Co se ukrývá v mechu? Co provádí brouci rostlinám? Které kytky se dají jít? Na tyto a spoustu dalších otázek dal odpověď první ročník festivalu Ze života hmyzu v Dolní Lomné.

V Ursusu – zážitkovém centru a informačním středisku CHKO Beskydy panoval po dva dny čilý ruch. V pátek ho navštěvovali žáci ze základních škol, v sobotu rodiče s dětmi.

Malí i velicí návštěvníci si procházeli jednotlivá stanoviště, obdivovali hmyz, vyslechli spoustu zajímavých informací z úst odborníků v tomto oboru, poslouchali poutavé vyprávění o všemožných bylinkách či ochutnali výtečnou kopřivovou polévku s domácím chlebem, kterou pro ně uvařila ředitelka centra Jana Karpecká.

Pilotní ročník festivalu se konal v rámci programu LIFE, projekt Ze života hmyzu, ve kterém nezisková organizace zastává partnerskou funkci. Hlavním koordinátorem celého projektu je Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Cílem festivalu bylo poskytnout školám a veřejnosti poznatky  o významu a užitečnosti hmyzu, chráněných druzích, biotopech, současném stavu krajiny včetně negativních dopadů v podobě vymírajících druhů, významu soustavy Natura 2000 (evropsky významných druzích a lokalitách) a důležitosti biologické rozmanitosti.

Komentáře