Na „malé“ Jablunkovské překládají sítě

TŘINEC V rámci jedné z největších investičních akcí tohoto roku v Třinci, tedy rekonstrukce ulice „malá“ Jablunkovská, už tento týden dojde k propojení stávajících bytových domů s nově položeným plynovodem.

Pro pokračování stavebních prací jsou nezbytně nutné přeložky plynovodu a vodovodu. Teprve po jejich zprovoznění bude stavba dál pokračovat. – Jelikož se jedná o vyhrazená technická zařízení, kde je kladen velký důraz na bezpečnost provádění prací a kde jsou přesně stanoveny technologické postupy, je nutno jednotlivé dílčí kroky v rámci realizace přeložek nejdříve předložit ke schválení provozovatelům sítí a teprve po jejich odsouhlasení je možno přistoupit k dalším činnostem. Tyto administrativní úkony probíhají průběžně a nejsou fyzicky vidět na postupu stavebních prací – vysvětlila vedoucí odboru investic Magistrátu města Třince Alexandra Lipowská.

Propojení stávajících bytových domů s nově položeným plynovodem je plánováno na 10. září.

Rekonstrukce „malé“ Jablunkovské je liniovou stavbou o délce 730 metrů, a je rozdělena na dvě etapy. První etapa probíhá v úseku od ul. Okružní po ul. Nerudovu, druhá etapa bude pokračovat v úseku od ul. Nerudovy po napojení na ul. Jablunkovskou. Ukončení 1. etapy je plánováno na konec října, 2. etapa by měla skončit v květnu příštího roku.

Díky stavebním úpravám a rozšíření komunikace vznikne zhruba 130 regulérních podélných parkovacích míst a vozovka dostane nový povrch. Modernizace se dočká rovněž veřejné osvětlení a chodník včetně přístupových chodníčků k jednotlivým domům.

Foto: TZ

Komentáře