Šance se vrátily do 17. století

MOSTY u JABLUNKOVA Pevnost Šance v Mostech u Jablunkova se o víkendu vrátila do 17. století, kdy končila 30. léta válka. Hlavním iniciátorem této skvělé akce je sdružení „Šance pro šanci“.

Do Mostů se sjelo několik rekonstrukčních skupin nejen z České republiky, ale i Slovenska a Polska.

„Do Mostů jezdíme nesmírně rádi, protože mostecké pevnosti mají jedinečnou atmosféru, je tady nádherně, byli jsme tady již vícekrát. Návštěvníci jsou zvídaví, hodně se ptají na různé věci, které souvisí s tím, co děláme, tento zájem je to pro nás takovou odměnou. Organizace je výborná. Už se těšíme na další ročník,“ těšili se účastníci, pro které je rekonstrukce každodenního života ve vojenské posádce velkým koníčkem.

„Někdo sbírá známky, někdo hraje tenis, my se věnujeme historické rekonstrukci. Šijeme si dobové oblečení, o víkendech objíždíme hrady nebo místa, kde se konají podobné akce jako teď v Mostech,“ dodal jeden z účastníků.

Během sobotního celodenního programu, který se opíral o historická fakta, nadšenci historické inscenace přiblížili účastníkům nejen válečné zápolení, ale především každodenní život vojenské posádky. Proběhl slavnostní nástup posádky, výcvik či rozdělení do hlídek. Diváci byli seznámení s vývojem vojenství v I. polovině 17. století, rovněž byly představeny méně známé vojenské útvary – východní uherští hajduci či západní rondašíři.

Návštěvníci se mohli dozvědět, jak se v té době zpracovávala vlna, jak se vařilo, jak se pralo prádlo, co se v pevnosti po celý den dělo.

Diváci měli možnost zúčastnit se komentované prohlídky, kterou vedl Martin Krůl, jeden z organizátorů této skvělé akce.

„Těší mne, že zájem o prohlídku byl velký, jak rovněž o celou akci, snažíme se toto významné historické místo přiblížit nejen místním lidem, ale i turistům,“ dodal Martin Krůl.

Kdo letos nenavštívil Šance, má možnost se podobné akce zúčastnit za rok 20. července 2020.

Komentáře