Zemřela Aniela Kupiec

NÝDEK V noci z úterý na středu ve věku 99 let zemřela Aniela Kupiec, jedna z nejvýznamnějších lidových básnířek Těšínského Slezska. Milovala rodnou zem a rodnou řeč. Skromná. Nenahraditelná. Její tvorba navždy zůstane tím nejlepším průvodcem po genius loci Těšínského Slezska.

Kanyś sie zrodziła, ma ojczysto mowo, dyś sie kolybała wroz zy mną w kolybce? Gdo doł twoim słowóm tą siłe dębowóm, gdo ci doł do ręki nejdźwięczniejsze skrzipce?

Aniela Kupiec, dívčím příjmením Milerska, se narodila 5. dubna 1920 v Nýdku. Tamtéž navštěvovala lidovou školu, následně měšťanskou školu v Bystřici. Pak studovala na střední Szkole Gospodyń Wiejskich v Konské, kterou absolvovala v roce 1937. Přestože chtěla studovat dál, z finančních důvodů musela nastoupit do zaměstnání. Pracovala v Třineckých železárnách v administrativě, v době německé okupace pak jako lesní dělnice. Vdala se za učitele Jana Kupca a po válce zůstala v domácnosti.

Věnovala se výchově dětí – Ewy a Bronisława, hospodářství a kulturním a společenským aktivitám v rámci Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Nýdku, kde například režírovala představení či zpívala ve sboru. Byla rovněž aktivní členkou folkloristické a literárně-umělecké sekcí Hlavního výboru PZKO a třinecké Literární skupiny 63 (Grupa Literacka 63).

Básně začala psát už na základní škole, a hodně dlouho pouze do šuplíku. Po publikacích v regionálním tisku a v Polsku v roce 1987 debutovala na knižním trhu, kdy její básně spolu s tvorbou Anny Filipek a Ewy Milerske byly vydány v knize Korzenie. Rok nato se ukázala její první samostatná sbírka Malinowy świat, v roce 1997 pak sbírka povídek Połotane żywobyci. Shrnutí její tvorby (povídky i básně včetně těch dříve nepublikovaných) najdeme v knize z roku 2005 Po naszymu pieszo i na skrzidłach.

Aniela Kupiec psala zejména v nářečí a inspirací ji byl každodenní život. Její tvorba byla vždy sugestivní, emocionální a autentická. Natolik, že její básně i povídky jsou v zásadě nepřeložitelné do jiných jazyků aniž by neztratily nic ze své krásy a autentičnosti. A také upřímnosti, kterou lze vyčíst z každého verše a každého řádku, a kterou si autorka získala srdce čtenářů i literárních kritiků.

Pohřeb Anieli Kupiec se bude konat v pondělí v 15 hod. v evangelickém kostele v Bystřici.

Ty skrzidła mosz wiatru i serce mosz zwónu, a uśmiych śliczniejszy niż słóneczne rano, nie siągać ci było królewskigo trónu, ludowi tej ziymi żeś je przipisano.

 

Komentáře