Bratři Wałachovi založili jednu z největších nadací v republice

REGION Podnikatelé a investoři Adam, Mariusz a Valdemar Wałachovi společně se svými manželkami se rozhodli založit Nadaci 3WFundation, vložit do ní majetek v hodnotě 1,8 miliardy korun a sjednotit tímto své filantropické aktivity. Takto vznikla jedna z největších nefiremních nadací v republice.

Jako zakladatelé Nadace 3WFoundation jsou kromě bratrů uvedeny také jejich ženy Grażyna, Urszula a Anna. Členové rodiny budou nadaci spravovat a budou součástí dozorčí rady. Ředitelem nadace je Petr Cabák.

Cílem nově založené nadace je podporovat organizace, které svou činností přinášejí pozitivní společenské změny a podporují v lidech solidaritu a starost o druhé. Kromě křesťanských organizací, které bratři Wałachovi dlouhodobě podporují, se 3WFoundation zaměří na podporu charitativních a sociálně prospěšných projektů, aktivit polské menšiny na území České republiky a projektů rozvíjejících kulturní a komunitní život v Těšínském Slezsku.

Naše rodina pochází z Těšínského Slezska. Je to kraj, ve kterém se mísí tradice, kultury i jazyky. Žije zde spousta nadaných, odhodlaných a dobrosrdečných lidí. Proto dlouhodobě podporujeme místní organizace, které rozvíjejí pestrý kulturní a komunitní život, stejně jako aktivity Poláků a polské národnostní menšiny, jíž jsme součástí. Nadace 3WFoundation bude v této naší filantropické cestě pokračovat – sdělil Mariusz Wałach.

Adam, Mariusz a Valdemar Wałachovi začali společně podnikat v roce 1990, kdy založili na Těšínsku firmu Walmark. V roce 2016 Walmark prodali investičnímu fondu MidEuropa a pustili se do vlastních investičních aktivit. Po roce 2000 se filantropii začali věnovat více strategicky a podporovali také organizace napříč střední a východní Evropou. Vlastní nadaci však založili až nyní.

I když je filantropie součástí našich životů desítky let, k vlastní nadaci jsme museli dozrát a najít tu správnou cestu. Přestože o většině věcí rozhodujeme společně, tak nadaci zakládají tři rodiny, kde každá z nich má trochu jiný směr nebo se soustředí na jinou oblast – vysvětluje Adam Wałach, proč vzniká nadace až na začátku letošního roku.

Nadace 3WFoundation se bude primárně zaměřovat na podporu křesťanských organizací ve střední a východní Evropě. – Darujeme strategicky, abychom docílili co největšího dopadu v námi podporované oblasti. Konkrétní záměry a organizace vybíráme po pečlivém zvážení a vyhodnocujeme jejich možný pozitivní dopad na životy lidí. Vybrané projekty podporujeme nejen finančně. Pomáháme jim růst a rozvíjet se, aby byly úspěšné a jejich fungování bylo udržitelné – uvedl Valdemar Wałach.

Wałachovi se mimo jiné angažují na mezinárodní úrovni. Založili a dlouhodobě budují EGCC (European Great Commission Collaboration), filantropickou platformu sdružující křesťanské dárce.

Komentáře