JABLUNKOV V Moravskoslezském kraji od 1. března do 31. srpna probíhala Baterkománie, která spojovala sběr použitých baterií a charitu. Projektu se zúčastnilo 22 měst, vybralo se 9 882 kilogramů použitých baterií. Finanční příspěvek 100 tis. korun za tyto baterie se rozdělil mezi projekty navržené třemi nejúspěšnějšími městskými úřady. Patří k nim i radnice v Jablunkově.

Princi Batekrománie, kterou pořádal Moravskoslezský kraj a nezisková společnost Ecobat, spočíval v tom, že před začátkem soutěže každé z 22 soutěžících měst nominovalo „svůj“ charitativní nebo obecně prospěšný projekt. Do projektu se mj. zapojily Český Těšín, Třinec i Jablunkov. Následně městské úřady umístily ve svých prostorách sběrné boxy s logem soutěže, do kterých úředníci, ale i běžní občané mohli odevzdávat použité baterie k recyklaci.

Po vyhodnocení soutěže se ukázalo, že druhou příčku mezi třemi nejlepšími městskými úřady, které sesbíraly nejvíce baterií v přepočtu na jednoho úředníka, vybojoval městský úřad v Jablunkově (první byl Frenštát pod Radhoštěm, třetí Horní Benešov). A to znamená, že projekt jablunkovské radnice Polohovací postele pro pacienty Domova svaté Alžběty v Jablunkově získal 30 tisíc korun. Bravo!.    

– Během půlročního projektu se ve 22 zapojených městech našeho regionu vybralo dvojnásobné množství baterií než ve stejném období minulého roku. Celkem bylo odevzdáno téměř 9,9 tuny baterií, které byly předány k recyklaci. Je skvělé, jak významně se po roce navýšil počet odevzdaných baterií. Poděkování patří nejen občanům a jejich zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Důležitá byla také podpora pracovníků městských úřadů a magistrátů, kteří odvedli pořádný kus práce při propagaci sběru baterií a nominovaných projektů –  zhodnotila projekt Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí.

A teď trocha osvěty:  Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Recyklace není jen hezké slovo, ale skrývá se za ním proces, jehož prostřednictvím jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.

Komentáře