JABŁÓNKÓW Dnia 25. lipca (25. 7.) je w polskim kalyndorzu świyntego Krzysztofa. W Polsce w tym dniu (od 2006 roku) ochodzóm Dzień Bezpiecznego Kierowcy.

W Czechach na razie taki dziyń nie świyntujymy. Ale to nie wadzi. W niedziele po mszy świyntej o 9.00 w kościele św. Józefa – czyli u Paniyn – ojciec Henryk porzykoł za wszeckich szoferów, pobłogosławił ich, przeszeł kole całego kościoła a poświyncił im auta, coby sie im na cestach nic złego nie stało. A ministranci rozdali szoferóm zawieszki do jejich aut – ze świyntym Krzysztofym.

Komentáře