Flache prziniós aj sóm dyrektór werku

MILIKÓW Aj sóm dyrektór werku Jan Czudek prziniós na przedstawiyni do Milikowa flaszke. Nima sie co dziwić. Dyć ze swojóm babóm napisoł scenariusz.

A po premierze przedstawiynia „Flacha, czyli Jak to han downi było“ muszymy powiedzieć, że sie im podarził. Ludziska sie śmioli od samego poczóntku aż do kóńca. A choć sie akcja dzieje w rokach 70.-80., moc sytuacji by sie mógła stać aj dzisio.

Przedstawiyni wyreżyserowała Halina Wacławek. Na scenie grali starsi aji młodsi aktorzy z MK PZKO Milików-Centrum a wszystkim to szło jak w profesjonalnym teatrze. Grali: Dorota Hóta, Jolanta Mitręga, Urszula Mazur, Renata Staszowska, Kazimierz Sikora, Damian Sikora, Władysław Niesłanik, Andrzej Mazur, Jan Sikora, Józef Wacławek, Ryszard Staszowski.

Jak żeście nie zdónżyli zajechać na premiere, eszcze możecie sztuke widzieć prziszły tydziyń w niedziele, a potym eszcze dalszy tydziyń w sobote a niedziele, dycki o 16.

Komentáře