NYDEK Niedowno w nydecki Dřeviónce przebiegła impreza o nazwie Kapusta. Każdy, kiery prziszeł, se móg podziwać, jako sie tako kapusta zakłodała, jako te kapuste łobiyrajóm, krajóm, krónżajóm a tłoczóm, no, pokozali, jako sie robiła dómowo kwaśno kapusta.  

Tłoczyć a krónżać se musiało ni inaczy jak do rytmu, kiery przigrywała kapela Bezmiana. Tancerze zespołu Bystrzyca tematycznie ku krónżaniu kapusty zatańczyli, zaśpiywali a też z humorym pogawędzili, aby robota szła od rynki.

Jak se dokrónżało a dotańcowało, tak Michał Milerski poopowiadoł gościóm, jako se podle gorolski tradycje nagotuje kapuste na kiszyni. Dowiedzieli my se, że jóm trzeba głównie dobrze posolić a udeptać w beczce. Na dno beczki se poukłodało listki z kapsuty a podle chynci sie zasypowało naciśniónóm warstwe kminkym.

Wszecy goście pozbiyrali inspiracyje a chycili se sami nakłodanio kapusty do szklóneczek, kiere se potym odniyśli do dómu.

Wiynkszość gości sie nie zalynkła nowości a ku nakrónżanej kapuście nalożyli aj czosnek, imbir albo czyrwónóm rzepe. Ni jyny we stodole było gwarno ale aji w izbie Dřeviónki. Tam każdy móg pokosztować wszelijaki tradycyjne specjały z kisłej kapusty, kieróm Danka Milersko jeszcze dobrała ze zeszłorocznej beczki. Przigotowala nóm antka, poleśniki czy ciasto upieczóne z kapustom. Nagotowano była aji kapuśnica a pieczóno kwaśno kapusta z cebulóm a kiełbasóm.

Ludzie posiedzieli, powykłodali a dziywczacka z Dřeviónki, kiere to wszecko przigotowały, wierzóm, że se bedóm radzi do nydecki Dřeviónky wracać.

 

Komentáře