Józef Wierzgoń został laureatem Srebrnych Spinek

OSTRAWA Srebrne Spinki, nagrodę przyznawaną przez Konsula Generalnego w Ostrawie Janusza Bilskiego, otrzymał w tym roku Józef Wierzgoń za wydanie publikacji o ruchu śpiewaczym na Zaolziu. 

Książka „Z dziejów polskiego społecznego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku Cieszyńskim – Zaolziu w Republice Czeskiej” ukazała się pod koniec ubiegłego roku.

Józef Wierzgoń odebrał nagrodę wczoraj w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz Święta Flagi.

Na przyjęcie zaproszeni zostali też przedstawiciele polskich organizacji z Zaolzia.

Komentáře