Kulig jak sie patrzi

JAWORZYNKA Bez kuligu ni ma porzóndno zima. Kiejsi sie jeździło na małych sankach, kiere cióngnył kóń albo traktór, teraz sie jeździ nejczynściyj do Polski, kaj majóm kupe kóni a wielkich sani. 

Je prowda, że se uż na tych wielkich saniach nie użyjecie tej srandy, jak kiedysi, jak sie człowiek wybulił ze sanek a kulig jechoł dali.

Ale za to, jak was powożóm, tak wóm narychtujóm opiykane parówki, ciepłóm herbate aji cosi łostrzejszego. A dziecka se to użyjóm i tak potym przi spuszczaniu na „łopatach“.

Na fotkach sóm dziecka z Milikowa, kiere w pióntek jechały na kulig do Jaworzynki aj z tatami a starkami.

Komentáře

Sdílejte
Předchozí článekFajne rano!
Další článekFajne rano!