REGION Když je člověk přepracovaný a má „harddisk“ v hlavě totálně zahlcený, k tomu udělat ze sebe pitomce, chybí jen krůček.

Stalo se to mojí kamarádce. Ač bydlí ve městě v paneláku, i k nim do patra dopochodovali Tři králové. Poctivě označili všechny dveře, u kterých koledovali, i ty její.

Když se Eva vracela pozdě z práce, přijel za ní kamarád. Ten bydlí v ještě větším městě, kde vánoce končí vyhozením stromečku a křesťanský svátek je ve větší míře zapomenutý.

Proč máš na dveřích napsané křídou K+M+B?“ ptal se jí přítel, když dorazila domů. Svoji odpověď mi popisovala večer do telefonu:

Obořila jsem se na něj, jak to může nevědět. Tak se přece podepisují Tři králové – Pankrác, Servác a Bonifác. Chvilku bylo ticho a pak jen tiše zaznělo – nerozumím. No, napíšou tam počáteční písmena svých jmen. Opět nastalo minutu ticho, bylo vidět, že přemýšlí, načež špitl – myslíš P+S+B? Cvak, rozsvítilo se mi. Jako paní důležitá jsem se domudrovala k ledovým mužům,“ vykládala už se smíchem kamarádka.

Ten vtip by mohl začínat slovy: Potkají se Kašpar, Melichar a Baltazar s Pankrácem, Servácem a Bonifácem…

Paradoxní na tom celém je však skutečnost, kterou ne všichni vědí a to, že písmena K+M+B neznamenají zkratky jmen mudrců, ale „Christus Mansionem Benedicat“, čili ať Bůh žehná tomu domu.

Jana

Komentáře