O volby měli zájem i pacienti třinecké nemocnice

TŘINEC Pacienti, kteří byli v termínu 8. a 9. října 2021 hospitalizovaní v Nemocnici Třinec, využili své volební právo a zúčastnili se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V řádném termínu se zapsalo do zvláštního seznamu voličů osmnáct pacientů, další dvě pacientky si na plánovanou hospitalizaci vyřídily voličský průkaz a našli se i dva pacienti, kteří mají trvalé bydliště v okrsku, do kterého sama nemocnice spadá. Většinou se jednalo o pacienty z oddělení následné či ošetřovatelské péče, rehabilitace, ortopedie a zájem projevili i klienti sociálních lůžek – uvedla mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Za zapsanými voliči se dostavili členové volební komise. Po ověření totožnosti pacienti obdrželi hlasovací lístky a úřední obálku, kterou pak s vybraným hlasem vložili do přenosné volební schránky.

Foto: TZ

Komentáře