Pastor Raszka „přestoupil“ do Návsí. Bystřice mu na rozloučenou poděkovala

BYSTŘICE Osmi osobnostem v minulých dnech poděkovalo vedení Bystřice za přínos v oblasti reprezentace a rozvoje obce.

Kdo všechno se postavil na scénu bystřického kinosálu vedle starosty obce Romana Wróbla a jeho zástupce Marcela Čmiela?

První byla učitelka místní ZŠ Anna Kubátová, vedení obce jí poděkovalo za dlouholetou práci s mládeží a aktivní spoluúčast na rozvoji obce. V Bystřické škole učila 37 let.

Květinu jako projev díků rovněž obdržela také Věra Navrátíková – za 28 let obětavé práce ve funkci ředitelky, vedoucí učitelky a zástupkyně ředitele pro předškolní výchovu.

Moderní pětibojař Marek Grycz v sále chyběl, protože si plnil své sportovní povinnosti. Za úspěšného mladého sportovce, který obsadil 16. místo ve finále světového poháru v kazašské Astaně, převzal ocenění jeho dlouholetý úspěšný trenér Ivo Konvička. Bystřice mladému českému reprezentantovi poděkovala za titul juniorského mistra světa ve štafetě.

V obci se dobře vede i podnikatelům. Svědčí o tom poděkování představitelům jedné z místních prosperujících firem – jednatelovi Marianovi Cieslarovi a ekonomické ředitelce Gabriele Chytilové za dynamický rozvoj podnikatelské sféry, zaměstnanosti a podporu obecních aktivit.

Dalším, kdo se nesmazatelně zapsal do dějin obce v oblasti sounáležitosti a spolupůsobení, podpory rodinného života, byl pastor Roman Raszka. Nově působí v Návsí, v Bystřici byl 23 let.

Poděkování se dostalo rovněž Jerzemu Pilchowi, starostovi partnerské obce Brenna za přínos v oblasti přeshraniční spolupráce a taktéž Václavu Laštůvkovi, jenž stál u zrodu Euroregionu Těšínské Slezsko – za celoživotní přínos v oblasti rozvoje Těšínského Slezska.

 

Komentáře