JABLUNKOV Jablunkov – mé město – takový název nesla první žákovská konference, které se zúčastnili žáci české i polské školy v Jablunkově. Cílem setkání, jež proběhlo ve společenském sále radnice, nebyla jen diskuze o rozvoji města, ale také prohloubení velmi dobré spolupráce obou škol.

„V občanské výchově se na základní škole věnujeme tématům, která se týkají globálních a lokálních problémů. Žáci by měli umět tyto problémy najít a uvést možné řešení, proto jsme se rozhodli uspořádat oficiální setkání se zástupci města Jablunkova. Týmy žáků 9. ročníků z Jablunkova prezentovaly před zástupci města celkem 10 témat, která si nastudovali z dokumentu o Strategickém rozvoji města Jablunkova,“ uvedla hlavní iniciátorka celé akce Irena Gomolová.

S žáky tak diskutovalo vedení města – starosta Jiří Hamrozi, místostarosta Luboš Čmiel, vedoucí odboru školství Terezie Műllerová a členové rady.

„Každá skupina zpracovala jedno téma, které se týkalo bydlení, dopravy, životního prostředí, využití volného času a dalších. Součástí byly i otázky, na které vedení města odpovídalo. Věřím, že odborná diskuze u některých žáků podnítila zájem o věci veřejné a přispět,“ doplnil René Pilch, další z iniciátorů této akce.

„Musím pochválit žáky, kteří si problematiku nastudovali podrobně, poděkování patří rovněž učitelům, kteří skvěle vedli žáky k nastudování této problematiky. Některé otázky byly opravdu na tělo, pohled mladých lidí může být inspirující i pro vedení města,“ pochválil celou akci starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.

Komentáře