„Sękaci ludzie“ mają trafić do młodego pokolenia

JABŁONKÓW W listopadzie pokazało się już trzecie wydanie opowiadań gwarowych „Sękaci ludzie“ Karola Piegzy. W Jabłonkowskim Centrum Kultury i Informacji najnowsze wydanie przedstawiła Danuta Branna.

W tym roku mija 120. rocznica urodzin Karola Piegzy (1899-1988), który był nauczycielem, malarzem, etnografem, kolekcjonerem, działaczem społecznym. W 1945 roku został pierwszym powojennym dyrektorem Polskiej Szkoły Wydziałowej w Jabłonkowie. Był pomysłodawcą Gorolskigo Święta w Jabłonkowie.

– Nasuwa się pytanie, czy w czasie, kiedy sporo ludzi wyjeżdża z Zaolzia, posługuje się  innym językiem niż „po naszymu“, ma sens wydać zbiór opowiadań naszą gwarą. Jednak na pewno ma, ponieważ wielu młodych ludzi ma pozytywny stosunek do tradycji swego regionu, szuka swych korzeni. Z tego powodu Kongres Polaków w RC postanowił wznowić  tomik Piegzy, by przypomnieć naszą gwarę w jej postaci sprzed lat. Chcemy opowiadania o naszych przodkach pokazać  młodemu pokoleniu, nie tylko uczniom polskich, ale i czeskich szkół. Chcemy im przypomnieć niezmierne bogactwo naszych przodków – wytłumaczyła Danuta Branna.

Autorką ilustracji jest młoda artystka z Zaolzia Paulina Bubík Szotkowska.

Fragmenty utworów czytał Karol Suszka.

Komentáře