V Gorolii umíme třídit odpad!

TŘINEC, JABLUNKOV, MILÍKOV Papír, sklo, plasty a nápojové kartony třídí nejlépe v Moravskoslezském kraji obyvatelé Třince, Jablunkova a Milíkova. Tato města a obec získaly prestižní ocenění O keramickou popelnici.

Slavnostní předání cen se konalo včera v Novém Jičíně. Třinec získal 2. místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel. Stejnou cenu, ovšem v kategorii měst od 2 500 do 15 000 obyvatel, obdržel Jablunkov. Velmi dobře si vedl Milíkov, který v kategorii obec do 2 500 obyvatel získal bronz. Oceněná města i obce získaly finanční odměnu z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj se společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. Soutěží se ve výtěžnosti tříděného odpadu. Hodnotí se množství vytříděného odpadu přepočteného na jednoho obyvatele obce nebo města, posuzují se i další parametry, například hustota sběrné sítě.

„Dnes jsme si v Novém Jičíně přebrali cenu za třetí místo v třídění odpadu. Hodnotilo se ze všech obcí v Moravskoslezském kraji. Za toto krásné ocenění chci poděkovat našim spoluobčanům, kteří se aktivně zapojili do třídění odpadů, bez nich bychom tuto cenu nezískali. Peníze, které obec obdržela, účinně využije při třídění odpadů,“ těšila se starostka obce Milíkov Eva Kawuloková.

Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Komentáře