Dopravní zmatky začnou v Jablunkově o týden později

JABLUNKOV Od dnešního rána měla platit uzávěrka silnice, která spojuje místní část Bělá s centrem Jablunkova, a to z důvodu napojení Integrovaného výjezdového centra na inženýrské sítě.

Ti, co ráno jeli do Jablunkova, projeli normálně. Žádná uzávěrka nebyla nikde označena, silnice vedoucí do místní části Bělá nebyla uzavřena. Přitom včera ještě platilo, že bude. Změna nastala po dnešním kontrolním dni. Město Jablunkov vydalo následující stanovisko:

DEFINITIVNĚ!

Na dnešním kontrolním dni 30. září 2018 byl stanoven konečný termín úplné uzavírky místní komunikace ul. Hasičská v obci Jablunkov, na níž bude provoz úplně uzavřen, z důvodu výstavby vodovodu a napojení novostavby IVC na inženýrské sítě.

Úplná uzavírka proběhne v termínu: od pondělí 7. 10.2019 do neděle 24.11.2019, v případě urychlení prací bude termín uzavírky zkrácen.

  1. ETAPA – cca 3 týdny, úsek ul. Hasičská od silnice č. II/474 po místní komunikaci ul. Plk. Velebnovského, v délce cca 50m. Místní komunikace Plk. Velebnovského bude průjezdná (jednosměrný provoz) ve směru od silnice č. II/474 k ul. Hasičská.
  2. ETAPA – cca 4 týdny, úsek ul. Hasičská od silnice č. II/474 za místní komunikaci ul. Plk. Velebnovského, v délce cca 80m. Místní komunikace Plk. Velebnovského bude neprůjezdná, kdy ve směru od silnice č. II/474 bude na komunikaci obousměrný provoz pro vozidla dopravní obsluhy.

Objízdná trasa pro osobní vozidla, bude vedena po silnici č. II/474, č. III/01148 a místní komunikaci ul. Bělá v obci Návsí a Jablunkov, kdy bude vyznačena odsouhlaseným přechodným dopravním značením.

Objízdná trasa pro nákladní vozidla, bude vedena po silnici č. II/474, č. III/01151, č. 01144 a místní komunikaci v obci Bocanovice a Jablunkov, kdy bude vyznačena odsouhlaseným přechodným dopravním značením. Na objízdné trase pro nákladní vozidla v místě železničního přejezdu v místní části „Vojtěchov“ a „Černé“ bude provoz řízen pomocí řádně poučených a označených osob stavby v souladu s ust. § 79 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Komentáře