MILIKÓW W piyrszóm niedziele maja do Milikowa przijechoł teatr amatorski z Gródku, aby milikowianóm umilił niedzielne popołedni. Wystawili sztuke Starzik, starka i inetrnet.

– Ostatnich 10 lat my z Milikowa jeździliśmy z przedstawieniem do Gródku, teraz role odwróciły się i aktorzy z Gródku przyjechali do nas – przywitała obecnych na sali Maria Sikora, prezes MK PZKO.

Spektakl napisoł były dyrektor gródecki szkoły Kazimierz Cieślar. Sztuka nawiónzuje do spektaklu sprzed trzóch roków.
Scenki były z życia wzięte, każdy sie tam móg widzieć, bo podobne sytuacje zażywómy w domu każdy.

Zamiast warzić obiod, tak starka chladała hasło na fejsbuk, w miyndzyczasie zdónżyła poplotkować ze sómsiadkóm.

A zanim sie chłop wrócił ze sklepu, nahónym zdónżyła uwarzić zdrowóm polywke z paczka.
Chłopi nie byli nic pozadku, przi kieliszku czegosi mocniejszego snuli marzynia o podnikaniu.

„Kiejsi tyn żywot był lachciejszy, bo teraz zaroz od rana trzeba myśleć o dobiciu zygarka, na emajlu trzeba stwierdzić, kiery mi pisze, czy antywir je aktywny,“ skonstatowoł starzik.

-Fajnie sie je podziwać na teatr aji z drugi stróny, ni jyny ze scyny. Aktorzi zagrali fajniacko – skonstatowoł Kazio Sikora, aktor z Milikowa.

Kiery prziszeł w niedzielne popołedni do milikowskiego PZKO, nie lutowoł, bo sie pośmioł aji cosi nowego dowiedzioł.

 

Komentáře