Ho ho ho! Na Gorola wio…

JABŁONKÓW Witaczka była, ludowo kapela na drabinioku pomuzykowała, seminarium etnograficzne już też było. Była aji Kawiarenka pod Pegazem, przebiygła uroczysto Inauguracja festiwalu a aji przekozani symbolicznego klucza do bram miasta. Inaczyj powiedziawszy, w pióntek zaczło 75. Gorolski Święto.

Wszystko sie zaczło od Witaczki. Kapela ludowo na drabinioku jeździła po Jabłónkowie i wszeckich pozywała do Miejskigo Lasku.

Jak już kapela ludowo dograła, tak starosta Jabłokowa Jiří Hamrozi przekozoł symboliczny klucz od miasta prezesowi MK PZKO Janu Ryłce i zaczło sie 75. Gorolski Święto.

W tym czasie w PZKO przebiegła Kawiarenka pod Pegazym, kiero było poświyncóno  Ludwiku Cienciałowi, kierego wiynkszość zno jako „Macieja“. W tym roku by mioł 100 roków.

Tradycyjnie wystómpili Trombitáši Štefánikovci.

Śpiywały a grały zespoły Lipka, Polana, Skoblicka.

Wystympowali laureaci konkursu „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”.

Ludowy rok obrzędowy pokozoł zagraniczny zespół Folkloren Ansambl Etnos, kiery do Jabłonkowa przijechoł aż z Macedonii.

Jak słóńce zaszło, tak wszecy podziwiali autorski program Z życia drzew, kiery napisoł i wyreżyserowoł Chrystian Heczko

A potym już wszycy śpiywali w tradycyjnej „Muzykuli”, czyli muzykowani przi watrze, w Lasku Miejskim.

Jako było na Gorolu w piónte, pooglóndejcie na fotkach.

Komentáře