Gródczanie tłoczyli kapuste. Pómógła im Bystrzyca

GRÓDEK Zespół Bystrzyca, Kapela Bezmiana, akordeonista Jan Kubeczka, okazjyny kabaret My a DJ Roman Młynek – ci wszecy sie postarali o to, aby w sobote na tegorocznym Tłoczyniu kapusty w Dómu PZKO w Gródku była dobro zabawa – jako wdycki.

Do Gródku przijeczali sómsiedzi – zespół Bystrzyca pod kierownictwym Ewy Nemec zaprezentowoł tłoczyni kapusty.

Towarzyszyła mu Kapela Bezmiana a akordeonista Janek Kubeczka.

Program sie ludzióm fest podoboł.

Gości sie zeszło cosi kole stówki.

Prziszeł aji starosta Robert Borski z małżónkóm.

Panie w kuchni miały pełne rynce roboty, rychtowały wieczerze.

Główne dani: wieprzowinka, ziymnoki a kapusta.

A potym aji cosi „ostrzejszigo” z bufetu.

Po wieczerzi prziszeł czas na kabaret okazyjny – My.

Stanisław Wolny (starosta), Paweł Pilch i Anna Łacek zaś wszeckich roześmioli.

Bedym urzyndowoł przed gminóm a potym sie przeniesym do Centra Wolnego Czasu. A bedóm zmiany – park przed urzyndym przemianujymy na Młynski Park a tymu, że na dziedzinie nimo żodyn wolny czas, bedymy mieć jyny Centrum Wolnego…

Potrzebujecie babeczki potwierdzyni? Nima problem, „wybabrzymy” z kóntrolóm aji z GDPR.

A po łorlapie w Madziarsku starosta zaśpiywoł „Ćwiyrkajóm wróbelki” po madziarsku.

Podarzónóm scynke trzeba nagrać. Nóndziecie jóm na youtube.

Do tańca groł DJ Roman Młynek.

Pory zaczóny zwyrtać aż po dziewióntej.

Nimógła chybieć aji tombola. Tak co, wygrajóm ty nasze numera?

 

Komentáře