Latoś na Gorolskim Świyncie bedziecie mógli poznać Slawonie a Baranje

JABŁÓNKÓW Jeździcie we feryje do Chorwacji? Tak latoś nie musicie, Chorwacja przijedzie za wami. 

Uż prziszły tydziyń w pióntek na Gorolskim Świyncie bedziecie mógli bliżyj poznać Slawonie a Baranje, kiere leżóm miyndzy rzekami Sawa a Drawa. W Dómu PZKO w Jabłonkowie od godz. 15.30 na was bedóm czakać goście ze Slawonie a Baranje a aj człónkowie zespołu KUD Jasen Šaptinovci z Đurđovacu.

Połopowiadajóm, jako sie jim żije. A jak wieczór przidziecie do Lasku Miejskigo, tak bedóm mieli dlo was narychtowanóm degustacje slawońskigo jedzynio a picio, skosztować bedziecie mógli na miyjscu warzónego czobanacu, kobasice, kulen abo czvarci. A na scynie wóm zespół pokoże, jako sie u nich tańcuje a jaki tradycje tam eszcze majóm.

Komentáře