Můžete nominovat – město ocení lidi v sociálních službách

JABLUNKOV Město se rozhodlo ocenit pracovníky a dobrovolníky v sociální oblasti. Chce jim tak veřejně poděkovat za dlouhodobou, mimořádnou, kvalitní, obětavou a zodpovědnou činnost i za profesionální a zároveň empatický přístup ke klientům.

Nominovat na ocenění mohou fyzické i právnické osoby prostřednictvím formuláře, který najdou na stránkách www.jablunkov.cz (sekce komunitní plánování sociálních služeb).

Návrhy musí být písemné a podepsané nominujícím i nominovaným; nominovaný se nemůže přihlásit sám, musí však s nominací souhlasit.

Nominovanými mohou být pracovníci registrovaných sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit města Jablunkov.

  • pracovníci a členové organizací, klubů, svazů apod. v Jablunkově, kteří působí v sociální oblasti a jsou zařazeni do KPSS,

  • pracovníci vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských
    a podobných zařízeních,

  • dobrovolníci působící v sociální oblasti ve výše uvedených organizacích.

Návrhy na ocenění je možné podávat do konce dubna. Bližší informace a potřebné formuláře jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jablunkov (Bc. Sylva Martynková, tel. číslo: 558 340 618).

Jana

Komentáře