Na magistrátu můžete vidět nález z Tyry

TŘINEC Před rokem na podzim dělníci, kteří opravovali hřbitovní kapli v Tyře, našli ve věži z roku 1925 plechovou skřínku. Její obsah si můžete prohlédnout na třineckém magistrátu.

Skřínka obsahovala sbírku různě starých evropských platidel, fotografie, pamětní spis z roku 1925 a několik dalších dokumentů. Ve vitríně ve třetím poschodí se můžete seznámit s podstatnou částí „tyrského nálezu“ obohacenou o další materiály z rodinného archivu Jana Motyky z Tyry.

„Po zveřejnění informace o nálezu se nám ozval pamětník z Tyry, pan Jan Motyka, který byl u toho, když se před lety dokumenty a platidla do schránky dávaly. Byli jsme proto potěšeni, že jsme se díky němu mohli dovědět o tomto nálezu více podrobností. Děkujeme, že nám poskytl ze svého soukromého archivu i další fotografie a dokumenty z minulosti Tyry,“ uvedla primátorka Věra Palkovská. Jan Motyka je vnukem tehdejšího starosty Tyry Jana Lukse, který v roce 1925 inicioval stavbu kaple.

Tyrský nález obsahoval celkem 28 bankovek a 9 mincí včetně nejstaršího a nejcennějšího rakousko-uherského florénu z roku 1861, polských a říšských marek či nouzových plebiscitních těšínských platidel. Součástí obsahu schránky byla i obálka s dalšími platidly a dokumenty z roku 1925 a 1960, kdy se kaple v Tyře opravovala. Písemnosti mj. zaznamenávají popis obnovy kaple v létech 1959 -1965, ale obsahují i statistické údaje o počtu obyvatel. Originály spisů putovaly do Muzea Těšínska, mince a bankovky zůstaly v majetku města a může s nimi seznámit široká veřejnost.

 

 

 

 

Komentáře