Ocenili pěstouny z našeho regionu

REGION Moravskoslezský kraj hledá pěstouny pro 616 dětí, v evidenci má ale pouze 20 žadatelů o pěstounskou péči.

Proto také kraj vede dlouhodobě kampaň Dejme dětem rodinu. V jejím rámci kraj uspořádal mimo jiné Den pěstounství. Uspořádal také ve spolupráci s Centrem psychologické pomoci a Nadaci ČEZ odbornou konferenci na téma Týmová spolupráce. Na ní kraj ocenil 3 pěstounské rodiny.

„Kraj se nejen snaží o rozvoj náhradní rodinné péče, ale především si hluboce váží všech, kteří věnují lásku, péči a čas dětem, jež nemají to štěstí, že mohou vyrůstat ve svých rodinách,“ řekl 1. náměstek hejtmana Lukáš Curylo s tím, že kraj vyzval obecní úřady obcí s rozšířenou působností, organizace s pověřením pro výkon sociálně-právní ochrany dětí i veřejnost, aby nominovali pěstouny, kteří významně přispěli k rozvoji náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji.

Rada kraje pak z padesáti nominací vybrala pěstouny, kteří získali ocenění: Renata a Piotr Folwarczní, Barbora Kiczmerová a Jana Poláková.

Medailonek Renaty a Piotra Folwarcznych, kteří pochází z našeho regionu, si můžete prohlédnout tady:

Halina

Komentáře